Πολιτική προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»):

Daimler Truck AG («Εμείς»)
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Γερμανία
E-Mail: dialog@daimler.com

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Daimler AG
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ομίλου
HPC E600
70546 Stuttgart
Γερμανία
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα. Στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην

 

Οδηγία προστασίας δεδομένων της Daimler (PDF)

 

Η πολιτική προστασίας δεδομένων μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Οδηγία προστασίας δεδομένων της Daimler AG δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τους αντίστοιχους όρους προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες αυτών των παρόχων.

 

2. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

α. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποτροπή και την αναγνώριση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή τυχόν απόπειρας εξαπάτησης, αποθηκεύουμε για περίοδο επτά ημερών τη διεύθυνση IP σας και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
 
β. Δεν αποθηκεύουμε άλλα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο εάν μας τα γνωστοποιήσετε π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή σε σχέση με την εκτέλεση μιας σύμβασης, και σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο εφόσον έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας ή επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Νομική βάση για την επεξεργασία").
 
γ. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, είναι πιθανό ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εάν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται οι λειτουργίες να μην είναι καθόλου διαθέσιμες ή να είναι διαθέσιμες με περιορισμούς.

 

3. Σκοποί χρήσης

α. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

 

β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και – εφόσον είναι απαραίτητο – για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

 

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, social plugin

α. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στις προσφορές αυτές, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).

 

β. Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «Social Plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Twitter και Google+, τα ενσωματώνουμε ως εξής:

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα Social Plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο Social Plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του Social Plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του Social Plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Daimler δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο Social Plugin.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.

Το Social Plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookie από τη συσκευή σας.

 

Πολιτική χρήσης cookie

 

γ. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα Social Plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας. 

 

5. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

α. Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης, προκειμένου να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας: Google Analytics, Adobe Analytics.

 

β. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτών των εργαλείων ανάλυσης, είναι πιθανή η μετάδοση και η επεξεργασία δεδομένων σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη τα εξής: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υφίσταται στις ΗΠΑ «ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Ωστόσο, για μεμονωμένες εταιρείες, η πιστοποίηση «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ» μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο προστασίας.

 

γ. Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας μέσω των παραπάνω εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να εκφράσετε ανά πάσα στιγμή την αντίθεσή σας για το μέλλον («opt-out»).

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η αντίθεση ορίζεται ένα opt-out cookie στο browser που χρησιμοποιείτε. Αυτό το cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της αντίθεσής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, το opt-out cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) από το οποίο δημιουργήθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookie ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή μια άλλη συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία opt-out.

 

δ. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τους παρόχους των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και τις αντίστοιχες επιλογές opt-out:

 

 • Google Inc. («Google»)
  Η Google διαθέτει την πιστοποίηση «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ».
  Μπορείτε να αποτρέψετε τη μετάδοση των δεδομένων σας, καθώς και τη συλλογή και την επεξεργασία τους από τη Google. Θα βρείτε πληροφορίες της Google σχετικά με αυτό το θέμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
 • Adobe Systems Inc.(«Adobe»)
  Η Adobe διαθέτει την πιστοποίηση «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ».
  Για να εκφράσετε την αντίθεσή σας σχετικά με την ανάλυση των δεδομένων σας από το προϊόν Adobe Analytics, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

 

6. Πληροφορίες βάσει χρήσης (στόχευση και επαναστόχευση)

Προκειμένου να προσαρμόζουμε το ηλεκτρονικό μας μάρκετινγκ (π.χ. διαφημίσεις με banner) στις ιστοσελίδες των συνεργατών επαναστόχευσης (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick και Vivaki) στοχευμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες τεχνολογίες επαναστόχευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καταχωρείται σε cookie. Αυτά τα cookie διαβάζονται και χρησιμοποιούνται όταν επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες, που συνεργάζονται με τους συνεργάτες επαναστόχευσης, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση βάσει των ενδιαφερόντων σας. Η διαδικασία πραγματοποιείται ανωνυμοποιημένα, δηλαδή, δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της επαναστόχευσης.

 

Εάν δεν επιθυμείτε η Daimler και οι συνεργάτες επαναστόχευσης να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να αναλύουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας ούτε να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις με banner στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να εκφράσετε ανά πάσα στιγμή την αντίθεσή σας για το μέλλον («opt-out»). 

 

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί τεχνικά αυτή η αντίρρηση, αποθηκεύεται ένα αρχείο opt-out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην καταγραφή της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, το αρχείο opt-out cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο αποθηκεύτηκε. Εάν διαγράψετε τα cookie ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή μια άλλη συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία opt-out.

 

Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τη χρήση των cookie από τρίτους παρόχους στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices

 

7. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύουμε τα δεδομένα που διαχειριζόμαστε έναντι κατάχρησης, απώλειας, καταστροφής και πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

 

8. Νομική βάση της επεξεργασίας

α. Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ).

 

β. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β) του ΓΚΠΔ.

 

γ. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας έχει εξουσία να πράξει αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. γ) του ΓΚΠΔ.

 

δ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. α.     Στο πλαίσιο της εκάστοτε απαιτούμενης εξισορρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε ειδικότερα υπόψη το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το ενδιαφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

9. Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη στιγμή που αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διαγραφή σε μεμονωμένη περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 

10. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α. Εάν η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

 

β. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έως την ανάκληση δεν θίγεται αναδρομικά κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

 

γ. Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6, παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος) ή στο Άρθρο 6, παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφέροντος). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

δ. Παρακαλείστε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις αξιώσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση επικοινωνίας: dialog@daimler.com

 

ε. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

 

11. Newsletter

Όταν εγγράφεστε σε ένα Newsletter που προσφέρεται στην ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο Newsletter χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του Newsletter, εφόσον δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στο Newsletter ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνεται σε αυτό.

 

12. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG

Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Daimler και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι ισχύοντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να βρίσκετε αυτούς τους όρους χρήσης στις εκάστοτε σελίδες σύνδεσης των συνδεδεμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

 

13. Cookie

Πληροφορίες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική χρήσης cookie Cookie Hinweisen.

 

 

Έκδοση: Ιανουάριος 2019