Πάροχος

Daimler Truck AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Τηλ.: +49 711 17-0

E-Mail: dialog.dt@daimler.com

 

Εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο: Martin Daum (πρόεδρος), Andreas Gorbach, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, John O’Leary, Karin Rådström, Hartmut Schick, Stephan Unger

 

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Joe Kaeser

 

Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγάρδης HRB 76 28 84
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 32 12 81 771